Antigenní testování

Kdo má antigenní test zdarma?

Problematiku plošného testování prostřednictvím antigenních testů řeší ze strany VZP Organizační opatření číslo 54/2020 (https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_54_2020-celoplosne-ag-testovani-aktualizace-iii.pdf).

K tomuto Organizačnímu opatření jsou k dispozici „otázky a odpovědi“ (https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/faq-plosne-testovani.pdf). Hned první otázka zní „Jaké předpisy určují pravidla plošného testování osob?“ Je zde odkaz na Mimořádné opatření MZ ze dne 7. 12. 2020 (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-16-12-2020-do-15-1-2021.pdf), ve kterém se mimo jiné v článku I. v bodě a) uvádí: „ … provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS (SDV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech osob. které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy, (dále jen „testované osoba'), pokud požádají o provedeni antigenního testu a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše jedenkrát za 3 dny; vyšetření se neprovádí u osob. které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 3 dnech proveden test metodou RT-PCR nebo POC antigenní test s negativním výsledkem.

Tj. pokud jste v posledních 180 dnech prodělali covid 19 onemocnění prokázané laboratorně ať už PCR nebo antigenní testem s pozit. výsledkem není u Vás indikování další antigenní testování a to po dobu 90 dní od tohoto výsledku –> pokud chcete test musíte jej celý zaplatit cena je 300,- kč za test.

Potvrzení v úředním jazyce českém je zdarma!

Potvrzení v cizojazyčných mutací je zpoplatněno 100kč.

Nedělní večerní testování v ordinaci v Loučovicích od 19:00 je zpoplatněno 200kč. / včetně cizojazyčné mutace /. Opět upozorňuji, pokud nechcete. Nechoďte! Děláme toto jako službu pro Vás navíc ve volném čase :-)

Pozor! nedělní testování 4.4. se přesouvá vzhledem k svátku v pondělí na tento den. tj. testy budou v pondělí 5.4. čas zůstává zachován