Novinky

Přidáno další telefonní číslo do ordinace 777 488 854 recepce sestra Kneislová, původní číslo zůstává stále v platnosti

Odběr na COVID – 19 provádí Nemocnice Český Krumlov, a.s. na ODBĚROVÉM MÍSTĚ v době od 8:00 – 11:00 h na základě indikace PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE, PNEUMOLOGA nebo ORL SPECIALISTY. Maximální počet provedených odběrů bude 12 denně.

UMÍSTĚNÍ ODBĚROVÉHO MÍSTA

Odběrové místo se nachází před budovou bývalé lékárny, pavilon J. Vjezd nebo vstup do areálu nemocnice k odběrovému místu je přes hlavní vchod nemocnice po vyznačené trase.

Pacient bude telefonicky kontaktován zaměstnancem odběrového místa a objednán k odběru.

O výsledku vždy informuje zaměstnanec odběrového místa.

V případě pozitivity informuje pacienta a praktického lékaře, v případě negativity pouze pacienta.

Placené a neindikované odběry se neprovádějí.