Novinky

Přidáno další telefonní číslo do ordinace 777 488 854 recepce sestra Kneislová, původní číslo zůstává stále v platnosti

Odběr na COVID – 19 provádí Nemocnice Český Krumlov, a.s. na ODBĚROVÉM MÍSTĚ v době od 8:00 – 11:00 h na základě indikace PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE, PNEUMOLOGA nebo ORL SPECIALISTY.

UMÍSTĚNÍ ODBĚROVÉHO MÍSTA

Odběrové místo se nachází před budovou bývalé lékárny, pavilon J. Vjezd nebo vstup do areálu nemocnice k odběrovému místu je přes hlavní vchod nemocnice po vyznačené trase.

Pacient bude telefonicky kontaktován zaměstnancem odběrového místa a objednán k odběru.

O výsledku vždy informuje zaměstnanec odběrového místa.

V případě pozitivity informuje pacienta a praktického lékaře, v případě negativity pouze pacienta.

Placené a neindikované odběry se neprovádějí.