Novinky

odběrové místo COVID nemocnice ČK

INFORMACE PRO INDIKUJÍCÍ LÉKAŘE PRO ODBĚRY NA COVID – 19

Odběr na COVID – 19 provádí Nemocnice Český Krumlov, a.s. na ODBĚROVÉM MÍSTĚ v době od 8:00 – 11:00 h na základě indikace PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE, PNEUMOLOGA nebo ORL SPECIALISTY. Maximální počet provedených odběrů bude 12 denně.

UMÍSTĚNÍ ODBĚROVÉHO MÍSTA

Odběrové místo se nachází před budovou bývalé lékárny, pavilon J. Vjezd nebo vstup do areálu nemocnice k odběrovému místu je přes hlavní vchod nemocnice po vyznačené trase.

OBJEDNÁNÍ PACIENTA K ODBĚRU

Indikující lékař zašle oskenovanou žádanku k odběru na e-mail: odberovemisto@nemck.cz.

Potřebné údaje na žádance:

  • Jméno a příjmení pacienta
  • Bydliště pacienta, včetně PSČ
  • Telefonický kontakt na pacienta
  • Zdravotní pojišťovnu pacienta
  • Jméno indikujícího lékaře
  • Telefonický kontakt na praktického lékaře pacienta (liší-li se od lékaře, který odběr indikuje)
  • Datum požadavku
  • Razítko a podpis indikujícího lékaře
  • Dg.: U69.75

Pacient bude telefonicky kontaktován zaměstnancem odběrového místa a objednán k odběru.

O výsledku vždy informuje zaměstnanec odběrového místa.

V případě pozitivity informuje pacienta a praktického lékaře, v případě negativity pouze pacienta.

Placené a neindikované odběry se neprovádějí.