Phòng khám của bác sĩ đa khoa MUDr. Marie Bencová, MUDr. Eduard Benc

Hiện tại

Phòng khám của chúng tôi

Các phòng khám của chúng tôi ở Loučovice, Vyšší Brod và Rožmberk nad Vltavou. Bệnh nhân không phải đi xa để đến phòng khám của chúng tôi.

Thông tin chi tiết về các phòng khám có thể tìm tại đây: