Nacházíte se:

Ceník

Ceník prováděných úkonů pro registrované a neregistrované pacienty.

Ceník tradiční čínské medicíny.

Základní vyšetření

VýkonRegistrovaný pacientSamoplátce / neregistrovaný pacientKomentář
Celkové vyšetření lékařemzdarma1800 Kč
Cílené vyšetření lékařem – do 20 min.zdarma700 Kč
Cílené vyšetření lékařem – každé další započaté 10 min.zdarma450 Kč
Předoperační vyšetření – cena pro vyšetření před zákrokem, který není hrazen z českého veřejného zdravotního pojištění.500 Kč1800 Kčcena nezahrnuje připadně nutné další vyšetření typu odběr krve, RTG, specializované vyšetření odborným lékařem

Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či zaměstnavatele, nesouvisející s léčebně preventivní péčí:

VýkonRegistrovaný pacientSamoplátce / neregistrovaný pacientKomentář
Vstupní prohlídka do zaměstnání710 Kč710-1000 Kč dle kat. práceu neregistrových nutný výpis ze zdravotní dokumentace
Potvrzení pro řidičský průkaz500 Kč1500 Kču neregistrových nutný výpis ze zdravotní dokumentace
Potvrzení o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 60 let věku300 Kč1500 Kču neregistrových nutný výpis ze zdravotní dokumentace
Zdravotní průkaz/ Potravinářský průkaz - od1.8.2023 se neprovádí ze zákona250 Kč500 Kču neregistrových nutný výpis ze zdravotní dokumentace
Potvrzení ke studiu150 Kč500 Kču neregistrových nutný výpis ze zdravotní dokumentace
Potvrzení k běžné sportovní činnosti550 Kč1500 Kč
Potvrzení k nebezpečné sportovní činnosti (např. potápění – zahrnuje anamnézu, fysikální vyšetření vč. orientačního otoskopického vyšetření uší a orientačního neurologického vyšetření, EKG a orientačního vyšetření moči; nezahrnuje další náklady případných laboratorních a dalších vyšetření)1100 Kč2200 Kčzahrnuje celkové vyšetření lékařem
Opakované potvrzení k nebezpečné sportovní činnosti (např. potápění)550 Kčneprovádí se
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu1100 Kčneprovádí se
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního průkazu710 Kčneprovádí se
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování (cena nezahrnuje cenu očkovací látky, viz samostatný ceník níže)120 Kč220 Kč
Administrativní výkon vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem či jinou oprávněnou osobou nebo úřadem, který nesouvisí s léčebně preventivní péčí.450 Kč450 Kčza každých započatých 15 minut / per 15 minutes
Výpis ze zdravotnické dokumentace jako podklad k pracovně-lékařské prohlídce v češtině – standardní vyhotovení do deseti kalendářních dnů400 Kč400 Kčlze vydat samoplátcům, kteří u nás postoupili vstupní prohlídku.
Výpis ze zdravotnické dokumentace jako podklad k pracovně-lékařské prohlídce v češtině – expresní vyhotovení do dvou pracovních dnů600 Kčneprovádí se
Odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele (cena nezahrnuje poplatek za laboratorní vyšetření podle sazebníku laboratoře)250 Kč400 Kč+ cena za laboratorní vyšetření podle sazebníku smluvní laboratoře, pouze u HIV a syfilis účtujeme příplatek 50 Kč, Cena platí pouze pro vyšetření na žádost pacienta, nikoliv pokud ho indikuje lékař a zdravotní pojišťovna výkon hradí.
EKG vyšetření na žádost pacienta550 Kč550 KčCena platí pouze pro vyšetření na žádost pacienta, nikoliv pokud ho
indikuje lékař a zdravotní pojišťovna výkon hradí.
Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem350 Kč350 KčCena platí pouze pro vyšetření na žádost pacienta, nikoliv pokud ho
indikuje lékař a zdravotní pojišťovna výkon hradí.
CRP test odlišující virové a bakteriální infekce230 Kč330 KčCena platí pouze pro vyšetření na žádost pacienta, nikoliv pokud ho
indikuje lékař a zdravotní pojišťovna výkon hradí.
Test krevního cukru glukometrem na žádost pacienta100 Kč100 KčCena platí pouze pro vyšetření na žádost pacienta, nikoliv pokud ho
indikuje lékař a zdravotní pojišťovna výkon hradí.
Jednoduchá analýza moče na počkání na žádost pacienta60 Kč100 KčCena platí pouze pro vyšetření na žádost pacienta, nikoliv pokud ho
indikuje lékař a zdravotní pojišťovna výkon hradí.

Kopírování zdravotní dokumentace na žádost pacienta (vč. obsluhy)

VýkonRegistrovaný pacientSamoplátce / neregistrovaný pacientKomentář
černobílé jednostranné4 Kč4 Kč
černobílé oboustranné7 Kč7 Kč
barevné jednostranné15 Kč15 Kč
barevné oboustranné30 Kč30 Kč

Tisk na žádost pacienta (vč. obsluhy)

VýkonRegistrovaný pacientSamoplátce / neregistrovaný pacientKomentář
černobílé, každá jednotlivá stránka (oboustranná = 2 stránky)3 Kč3 Kč
barevné, každá jednotlivá stránka (oboustranná = 2 stránky)15 Kč15 Kč
Skenování zdravotní dokumentace na žádost pacienta (vč. obsluhy)
každá jednotlivá stránka (oboustranná = 2 stránky)3 Kč3 Kč
manipulační poplatek při skenování archivované karty150 Kč150 Kčkaždých započatých 10minut práce
zaslání doporučenou poštou100 Kč100 Kč
nahrání skenu na USB paměť, kterou přinese pacientzdarmazdarma

Ceník očkovacích látek

VýkonRegistrovaný pacientSamoplátce / neregistrovaný pacientKomentář
VACTETA (tetanus)350 Kč450 Kčzdarma v rámci pravidelného očkování
PREVENAR 13 (pneumokok)2050 Kč2150 Kčzdarma u pacientů nad 65 let věku
TWINRIX ADULT A+B (hepatitída A+B / hepatitis A+B)2000 Kč2100 Kč
FSME (klíšťová encefalitida / tick encephalitis)800 Kč900 Kč
VAXIGRIP (chřipka / influenza)400 Kč400 Kčzdarma u pacientů dle indikace pojišťoven k doptání na recepci
VAXIGRIP TETRA (chřipka, čtyřvalentní vakcína400 Kč500 Kčs doplatkem cca 100 Kč u indikovaných pacientů dle pojišťovny
Další očkovací látky jsou k dispozici na objednání.dle typu očkovací látkydle typu očkovací látky

Tradiční čínská medicína

Cena sezení: 710 Kč za 30 min.*
* Cena za každou započatou půlhodinu. Cena neplatí pro odvykání kouření (cena viz. tam)

V ceně sezení je zahrnuta odborná konzultace, diagnostika dle pulzu a jazyka, terapie ovlivňování drah akupunkturou/elektroakupunkturou. V ceně nejsou zahrnuty případně podané byliné směsi, potravinové doplňky či jiné podané preparáty. Termíny nutno objednat předem osobně, telefonicky nebo emailem. Ceny jsou smluvní. Cena je platná k 1.1.2022. Aktuální cena vždy dostupná v ordinaci.

V případě, kdy je klient objednán na vyšetření, akupunkturu, terapii či následnou kontrolu a z různých důvodů se nemůže v dohodnutý termín dostavit, je potřeba dát včas vědět telefonicky, či přímo terapeutovi, a domluvit si náhradní termín. V případě, kdy klient nedá vědět o zrušení termínu alespoň 24 hodin před domluvenou schůzkou, bude mu účtován storno poplatek až do plné částky dle ceníku. K tomuto, byť přísnému opatření nás dohnaly okolnosti, ale věříme, že je oprávněné a pochopitelné.