Odvykání kouření

Odvykání kouření

Chcete přestat kouřit? Obáváte se, že to bez pomoci jen těžko zvládnete? V našem zdravotnickém zařízení Vám ochotně a rádi pomůžeme.

Léčba je založena na metodě staré tisíce let – akupunktuře. Na jejím základě vyvinul v 70-tých letech minulého století Prof. P. Nogier, DrSc. aurikulární jehlovou metodu, ze které pak v 80-tých letech vyšel Prof. F. G. Portnov, DrSc. při objevu

Elektropunkturní reflexní terapie kouření tabáku

Návykovou činností se u člověka vytváří "program", zafixovaný v určitých mozkových strukturách. Tento "program" je pak vykonáván automaticky. Pomocí elektrického proudu, blížícího se svými parametry mikroproudům zajišťujícím činnosti důležité pro lidský organismus, je možno ovlivňovat vytvořené "programy". "Program kouření" může být jakoby "vymazán". V tom spočívá smysl elektropunkturního působení na určité body ušního boltce. Tímto způsobem se mění návykový stereotyp kuřáka.

Výjimečnost této terapie spočívá v tom, že stačí většinou jedno sezení (cca 30 min.), po němž by měla potřeba kouření zcela vymizet a s ní i závislost na nikotinu, na rozdíl od chemické cesty, kdy je cigareta nahrazena jinou formou přísunu nikotinu (náplastí, či žvýkačkou) a závislost na něm tudíž přetrvává.

V případě zájmu si můžete domluvit termín sezení telefonicky nebo e-mailem.

Pozor !!! 12 hodin před výkonem je nutné nekouřit !!! 
Cena za sezení: 2.850 Kč. Cena je včetně následných konzultací po dobu jednoho měsíce.