Lịch khám

Lịch khám

Chú ý ! CAVE! Do tình hình dịch bệnh phải tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, chúng tôi đã thay đổi lịch trình nhận bệnh nhân đến phòng khám. Nếu bệnh nhân không đăng ký trước qua điện thoại / e-mail / đặt chỗ trước qua hệ thống hoặc trực tiếp đặt lịch hẹn, bệnh nhân chỉ được điều trị trong những tình huống nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng. Mỗi bệnh nhân được đặt giờ khám cụ thể, để tránh tình trạng nhiều bệnh nhân đến một lúc trong phòng chờ. Nếu không có khẩu trang, bệnh nhân sẽ không được vào phòng chờ hoặc phòng khám. Khẩu trang có thể mua từ y tá, nhưng chỉ trong những trường hợp đặc biệt.

Link tải Lịch khám dạng PDF

Bệnh nhân đã đăng ký có thể đến khám tại tất cả các phòng khám của chúng tôi.

tệp để tải xuống: