Giới thiệu

MUDr. Marie Bencová MUDr. Eduard Benc

Chúng tôi là phòng khám “Gia đình, hiện đại và đầy năng lực”, luôn đặt sức khỏe bệnh nhân và nhân cách lên hàng đầu.

Các phòng khám của chúng tôi