Đơn kê thuốc trực tuyến

Đơn kê thuốc trực tuyến là cách mới giúp chúng ta có khả năng kê đơn từ xa!

Thủ tục kê đơn thuốc đơn giản nếu bạn đang dùng một loại thuốc nào đó lâu dài mà sẽ không thay đổi trong thời gian gần nhất. Chúng tôi có thể kê đơn thuốc này và gửi qua điện thoại sau khi bạn thống nhất với bác sĩ. Chúng tôi gửi tin nhắn với hình thức được chấp nhận bởi cả điện thoại di động bấm nút "cũ" và cả điện thoại thông minh hiện đại. Tin nhắn bắt đầu với câu như sau: Số nhận dạng của đơn kê thuốc trực tuyến của bạn được cấp vào ngày… là và tiếp theo là một loạt các chữ và số. Bạn có thể đến bất kỳ hiệu thuốc nào để nhận thuốc với mã số này trong tin nhắn. Bạn sẽ nhận tin nhắn có tên erecept (đơn kê thuốc trực tuyến) vì vậy hãy chú ý và đừng xóa nhầm tin nhắn này. Tin nhắn này sẽ không được gửi từ điện thoại di động của chúng tôi!

Từ bây giờ khi ra hiệu thuốc bạn không cần mang điện thoại với mã số để lấy thuốc nữa, chỉ cần giấy tờ tuỳ thân là đủ!

  • erecept