Châm cứu và y học cổ truyền Trung Quốc

Bạn có biết rằng bác sĩ của bạn cũng điều trị bằng châm cứu và y học cổ truyền Trung Quốc, bao gồm cả hỗn hợp thảo dược?

Tìm hiểu thêm tại đường liên kết này.

www.chinamed.cz

  • Acupuncture