Đơn kê thuốc trực tuyến

Hãy điền vào biểu mẫu và gửi đi. Sau khi chúng tôi kiểm tra, chúng tôi sẽ gửi cho bạn tin nhắn với mã số của đơn thuốc… Chỉ bệnh nhân đã đăng ký trong hệ thống có thể sử dụng biểu mẫu. Hãy đăng ký nếu bạn chưa làm.

Chúng tôi không bán hàng online, nếu bạn muốn kê đơn loại thuốc hoặc thiết bị y tế mà chúng tôi không có trong hồ sơ y tế của bạn hoặc phải được bác sĩ khám qua thì yêu cầu này sẽ không được chấp nhận.

Đơn kê thuốc trực tuyến

Đơn kê thuốc sẽ được gửi về số điện thoại theo hệ thống dữ liệu của chúng tôi, trong trường hợp bạn chưa điền, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn theo số điện thoại ghi tại đây.