Quyền của bệnh nhân

Quyền được chăm sóc sức khỏe - bạn có quyền được bảo đảm về mặt hiến pháp để được chăm sóc sức khỏe, sự sẵn có và quyền tiếp cận công bằng theo nhu cầu của bạn.

Bệnh nhân có quyền được chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, quyền được tham gia vào quá trình điều trị, quyền được tự do quyết định số phận của mình.

Quyền được tuyên bố đồng ý

Mọi dịch vụ chăm sóc sức khỏe chỉ có thể thực hiện nếu bệnh nhân cho phép và đồng ý (ngoại lệ là các trường hợp do luật pháp quy định rõ ràng, mà dịch vụ chăm sóc có thể được cung cấp cho bệnh nhân không cần sự đồng ý; trường hợp bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng; nếu có dấu hiệu bệnh tâm thần hoặc say xỉn và đồng thời gây nguy hiểm cho bản thân hoặc môi trường xung quanh; nếu không thể yêu cầu sự đồng ý do tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và đó là trường hợp khẩn cấp cứu tính mạng hoặc sức khỏe của bệnh nhân). Để đồng ý khám hoặc điều trị, bệnh nhân phải biết mình đồng ý những gì. Bệnh nhân có quyền được thông báo về mục đích và bản chất quá trình điều trị và mỗi lần khám hoặc chữa trị, cũng như hậu quả, lựa chọn cách điều trị và rủi ro của vấn đề. Dựa trên thông tin này, bệnh nhân có quyền tự do, không ép buộc và có đủ thời gian để xem xét và đặt câu hỏi bổ sung, để quyết định có thực hiện đề xuất điều trị hay không.

Quyền từ chối điều trị

Sau khi được thông báo về quá trình điều trị cần thiết và những hậu quả có thể xảy ra với sức khỏe khi không điều trị, bệnh nhân vẫn có quyền từ chối điều trị. Trong trường hợp này, bác sĩ yêu cầu bệnh nhân viết đơn chứng nhận từ chối điều trị hoặc không nhập viện (đơn từ chối reverz), kèm theo chữ ký của bệnh nhân.

Quyền được cung cấp thông tin

Bệnh nhân có quyền được biết bất kỳ thông tin nào về tình trạng sức khỏe của mình được lưu trữ trong hồ sơ bệnh án hoặc các hồ sơ khác liên quan đến tình trạng sức khỏe của mình. Nếu bệnh nhân không hài lòng với thông tin truyền miệng từ phía chuyên gia y tế cung cấp, bệnh nhân có quyền xem vào hồ sơ bệnh án, bệnh nhân cũng có quyền copy hồ sơ hay những văn bản khác trong vòng 30 ngày kể từ ngày đề cập đến cơ sở y tế.

Quyền không được thông báo

Hướng dẫn về quá trình điều trị là quyền của bệnh nhân, nhưng bệnh nhân cũng có quyền không được thông báo, bệnh nhân có quyền từ chối hoàn toàn cách hướng dẫn đó hoặc ủy quyền cho người khác (người thân hoặc bất kỳ người nào khác do bệnh nhân chọn).

Tuy nhiên, nếu việc cung cấp thông tin vì lợi ích của bệnh nhân hoặc để bảo vệ người khác (ví dụ như bệnh truyền nhiễm), bệnh nhân sẽ được chuyên gia chăm sóc y tê thông báo ngay, kể cả khi bệnh nhân từ chối hướng dẫn về tình trạng sức khỏe của mình.

Quyền riêng tư

Bệnh nhân có quyền tôn trọng riêng tư, bảo mật thông tin sức khỏe cá nhân của mình. Chỉ tùy thuộc vào bệnh nhân, muốn chia sẻ thông tin sức khỏe của mình với người khác hay không. Trên hết, bệnh nhân có quyền cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được phép tiết lộ bí mật thông tin mà bệnh nhân đã trao đổi với họ trong thời gian ở tại cơ sở khám bệnh. Không có sự đồng ý của bệnh nhân, bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác chỉ có thể tiết lộ thông tin về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trong một số trường hợp nhất định được pháp luật quy định nghiêm ngặt và chỉ cho nhóm người được xác định rõ ràng.

  • práva pacientů